כיבוי אש

חברות, עסקים וארגונים חייבים להבין את כל ההיבט של בטיחות אש, ולהתכתב עמו בהצלחה. בכל רגע נתון עלולה לפרוץ שריפה, ולהתפשט לכל עבר בתוך מספר רגעים. בשל כך, כאשר הם דואגים לפתרונות של כיבוי אש מבעוד מועד, ובאם ההשקעה במערכות של כיבוי אש נעשתה באופן נכון, כי אז ההגנה על עובדי המקום תהיה במלואה. כמו כן, מערכות של כיבוי אש מפחיתות נזקים למלאי, למבנה, למסמכים ולכל הציוד.

מה ההבדלים הבולטים בין מערכת כיבוי אש פסיבית לבין מערכת כיבוי אש אקטיבית?

מערכת של מיגון כיבוי אש עשויה להיות פסיבית, או לחלופין היא עשויה להיות אקטיבית. האדריכל או הקבלן, בעת בנייה של המבנה, עשויים לבצע סינרגיה של מערכת לכיבוי אש פסיבית, כמו למשל – יציאות חירום או דלתות ממוגנות אש. מערכת שכזאת יכולה להתייחס אף לשימוש בחומרים שאינם דליקים במשך בניית המקום. מאידך, מערכות לכיבוי אש אקטיביות משמעותן כאשר משתמשים במערכות לכיבוי אש אשר מגיבות במצב של שריפות, כמו למשל – מערכת לכיבוי אש במצב מסוכן מאוד או מערכת של ספרינקלרים, וכיוצא בזאת.

איך בכלל פועלת מערכת כיבוי אש?

נתחיל בכך שמערכת כיבוי אש מאוד פונקציונלית, היא פועלת בכל מיני דרכים, כאשר לכל דרך יש מטרה משותפת והיא לזהות את השריפה ולספק הגנה למבנה, לחפצי הערך וליושבי המקום. במידה ופרצה שריפה, ממערכת כיבוי האש יש להבחין בגלאי האש, אשר יפעיל את הספרינקלרים בתורם. המים שבמערכת הכיבוי יגנו מפני התפשטות של האש במקום. אומנם מדובר על שיטה לכיבוי האש מאוד אפקטיבית, אבל כשחייבים להתמודד עם ציוד כה רגיש וחשוב, בעטיה של סכנה, כי אז מערכת לכיבוי אש אוטומטית עושה שימוש בחומרים נקיים. מערכות לכיבוי אש מזהות וממגרות ללא הותרה של שאריות בשטח.

מה המעלות של מערכת כיבוי אש?

המעלה הראשונה של כיבוי אש באה לידי ביטוי שיש כמה סוגים של מערכות למיגון אש שהן אוטומטיות בשירותי חירום. אלו הן מערכות שפועלות לדיכוי של שריפות לאלתר, ובד בבד יודיעו למערכות לאכיפת החוק לשלוח באופן דחוף למקום הבוער. כמו כן, בראייה קדימה, מערכות אלו יחסכו לכם הרבה כסף. תחשבו על בתי עסק ועל איזה השקעות יש לעשות בתשתיות, בייצור של ציוד, בטכנולוגיות של מידע ובחומרה. במידה והשריפה מפריעה בפעילות השוטפת, יתכן שהיא תגרום לכם להוצאות כספיות ניכרות. ולפיכך, מערכת לכיבוי אש היא מושלמת בשבילכם, ותציל את כל הציוד היקר שלכם.