מפתח שטורץ "2 - "3 - "4

המחיר שלנו:

106

תיאור המוצר

מפתח שטורץ מיועד לפתיחת זרנוקים ולסגירת על המצמדים המתאימים לפי מידותיהם – 2″, 3″, 4″.